ขั้นตอน วิธีการทำงานของเตาเผาถ่านลอยฟ้า  
     
  การตัดไม้ฟืน  
   
     
  การเรียงไม้ใส่ถังเผา  
   
     
  การจุดไฟหัวเตา  
   
     
  การขึนถังเผา  
   
     
  การเก็บน้ำส้มควันไม้  
   
     
  การยกถังเผาลง  
   
     
  การเทถ่าน  
   
     
 
เตาเผาถ่านลอยฟ้า  หน้าหลัก
ติดต่อเรา E-mail: thoen_post@hotmail.com , Tel. 08-9999-61-41