เตาเผาถ่านลอยฟ้า
www.thoenpost.com
 
 
เตาเผาถ่านรูปแบบใหม่ สะดวกในการเผา ติดตั้งง่าย ได้ผลผลิตถ่านดีมีคุณภาพ และสามารถเก็บน้ำส้มควันไม้ได้จำนวนมาก คุณสมบัติพิเศษ สามารถเผาไม้หรือวัสดุอื่นให้เป็นถ่านที่ สมบูรณ์ได้ในเวลาที่รวดเร็วกว่าเตาชนิดอื่นๆ เนื่องจากใช้ถังฉนวนกันความร้อนครอบถังเผาขณะทำการเผา และสามารถดักเก็บน้ำส้มควันไม้ได้มากกว่าเตาดิน และสามารถเผาถ่านได้วันละ 2-3 ครั้งเพราะเปลี่ยนถังเผาได้ทันที่ที่เผาเสร็จ เป็นการอนุรักษ์ป่าไม้โดยตรง เนื่องจากเตาเผาถ่านลอยฟ้ามีข้อจำกัดที่ไม้ที่นำมาเผา จะต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกินกว่า 5 นิ้วฟุต ยาวไม่เกิน 80 ซ.ม.(กิ่งไม้-ปลายไม้) และต้องเป็นไม้ที่แห้งแล้วเท่านั้น จึงจะเผาเป็นถ่านได้ดี สามารถ พัฒนานำแก๊สที่เกิดขึ้นในระหว่างการเผาถ่าน ซึ่ง เป็นแก๊สธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ได้สนใจสอบถามได้ครับ
E-mail : thoen_post@hotmail.com
 
  Ҷҹ  
 
     ข้อมูลของเตาเผาถ่านลอยฟ้า
  •  เผาได้ถ่านที่สมบูรณ์ มีคุณภาพดี ไฟแรง ไม่มีควัน ไม่แตกปะทุ  ในเวลาเพียง 3 - 5 ช.ม./ครั้ง
     •  วันหนึ่งเผาได้หลายครั้ง เพราะนำถังเผาใหม่ขึ้นเผาต่อได้ทันที 
     •  สามารถเผาถ่านได้โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ความชำนาญมาก่อน
     •  ใช้เพียงกิ่งไม้-ปลายไม้ขนาดเล็ก และแห้งเท่านั้น  จึงเป็นการอนุรักษ์ป่าไม้โดยตรง
     •
 สามารถดักเก็บน้ำส้มควันไม้ที่มีคุณภาพได้มากกว่าเตาดิน
     •  ในการเผาถ่านจะเกิดแก๊สที่ติดไฟได้ และมีความร้อนสูงเป็นเวลานาน   ซึ่งสามารถพัฒนานำไปใช้ประโยชน์ได้

     •  ถ่านไม้เป็นพลังงานซึ่งสามารถสร้างขึ้นทดแทนได้  จึงเป็นการอนุรักษ์พลังงาน ทดแทนการใช้ก๊าซธรรมชาติ หรือ น้ำมัน ซึ่งไม่         สามารถสร้างขึ้นทดแทนได้
 
   รายละเอียดเกี่ยวกับเตาเผาถ่านลอยฟ้า
1. ประเภทของเตา
เป็นเตาเผาถ่านโลหะ เผาถ่านไม้ในสภาพอับอากาศ(Airless condition) สามารถดักเก็บน้ำส้มควันไม้(wood vinegar/Pyroligneous acid)ด้วยการควบแน่นควันไม้
 
2. ปริมาตรเตา

ถังเผาขนาด 0.20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง (ใช้ถังน้ำมันขนาด 200 ลิตร)

3. คุณสมบัติพิเศษ

3.1 สามารถเผาไม้หรือวัสดุอื่นให้เป็นถ่านที่สมบูรณ์ได้ในเวลาที่รวดเร็วกว่าเตาชนิดอื่นๆ   เนื่องจากใช้ถังฉนวนกันความร้อนครอบถังเผาขณะทำการเผา และสามารถดักเก็บน้ำส้มควันไม้ได้มากกว่าเตาดิน
3.2 สามารถเผาถ่านได้วันละ 2-3 ครั้งเพราะเปลี่ยนถังเผาได้ทันที่ที่เผาเสร็จ
3.3 เป็นการอนุรักษ์ป่าไม้โดยตรง เนื่องจากเตาเผาถ่านลอยฟ้ามีข้อจำกัดที่ไม้ที่นำมาเผาจะต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกินกว่า 5 นิ้วฟุต ยาวไม่เกิน 80 ซ.ม. (กิ่งไม้-ปลายไม้) และต้องเป็นไม้ที่แห้งแล้วเท่านั้น จึงจะเผาเป็นถ่านได้ดี
3.4 สามารถพัฒนานำแก๊สที่เกิดขึ้นในระหว่างการเผาถ่าน ซึ่ง  เป็นแก๊สธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ได้

4.  ส่วนประกอบ    
 
เตาเผาถ่านลอยฟ้า 1 ชุด ประกอบด้วย
4.1 ฐานเตาพร้อมหัวเตา จำนวน 2 ชุด
4.2 ถังเผาพร้อมตะแกรง จำนวน 2 ถัง
4.3 ถังครอบฉนวนป้องกันความร้อน จำนวน 2 ถัง
4.4 อ่างน้ำเพื่อทำการควบแน่น ขนาด 1.2 ม.x 2.5 ม. จำนวน 1 อ่าง
4.5 ขาตั้งกว้านถังครอบฉนวน จำนวน  1 ชุด
4.6 รถยกถังเผา จำนวน 1 คัน
4.7 อุปกรณ์ดูแลเตาเผาถ่าน จำนวน 1 ชุด
ผลิตโดย :
    กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำส้มควันไม้ VP  วิสาหกิจชุมชนต.ล้อมแรดเลขที่  160  ม.13 บ.ดอนทราย ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160

Ҥ 65,000 ҷ (ͧش)

   
 ยินดีต้อนรับเข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของคนเมืองเถินและใกล้เคียงครับ ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นเป็นของกลุ่มผู้ผลิตในรูปแบบฃองร้านค้า สหกรณ์ และงานธุรกิจส่วนตัวครับ โดยที่กลุ่มของเรามีรูปแบบการทำงานร่วมกัน หรือการประสานงานกันครับ ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นมีอยู่ที่อำเภอเถินและใกล้เคียงครับ ท่านใดสนใจที่จะนำเสนองานหรือต้องการจำหน่ายผลงาน โฆษณาประชาสัมพันธ์ สามารถติดต่อมาทางเราได้เลยครับ
ติดต่อทาง
E-mail : thoen_post@hotmail.com ครับ
ѹ͹Ըա÷ӧҹͧҶҹ¿
การตัดไม้ฟืน
Ҷҹ การเรียงไม้ใส่ถังเผา
การจุดไฟหัวเตา
Ҷҹ¿ การขึ้นถังเผา
การเก็บน้ำส้มควันไม้
การยกถังเผาลง
การเทถ่าน
 
 
บ้านน็อคดาว     เตาเผาถ่านลอยฟ้า     น้ำส้มควันไม้     เฟอร์นิเจอร์ไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้     
ปูนปั้น     จักรยาน จักรยานยนต์ รถยนต์      ของเก่าเก็บ ของแปลก     งานศิลปะ
กลับ หน้าหลัก