น้ำส้มควันไม้  Wood Vinegar
www.thoenpost.com
 
 
น้ำส้มควันไม้
สารสกัดจากธรรมชาติที่ได้จากการเผาถ่านไม้ มีคุณสมบัติพิเศษสำหรับใช้ใน ด้านเกษตรกรรม และเป็นส่วนผสมผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ น้ำส้มควันไม้คือสารประกอบทางธรรมชาติ ิที่ได้จากการควบแน่นควันไม้ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเผาถ่านไม้ ในขณะที่ไม้กำลังกลายสภาพเป็นถ่าน(pyrolysis)เป็นของเหลวสีน้ำตาลปนแดง มีกลิ่นควันไฟ มีฤทธิ์เป็นกรด(pHประมาณ 3) มีสารประกอบทางเคมีมากกว่า 200 ชนิดน้ำส้มควันไม้เป็นกรดอินทรีย์ มีสารประกอบของเมธานอลและฟีนอล ซึ่งมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อได้ดีและรุนแรง จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์และต่อต้านเชื้อแบคทีเรียจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นในความเป็นกรดอ่อนๆ  เราจึงสามารถนำน้ำส้มควันไม้มาใช้ในด้านการเกษตรได้เป็นอย่าง
ดี
สนใจผลิตภัํณฑ์น้ำส้มควันไม้ ติดต่อได้ครับ มีจำนวนมากครับ
E-mail : thoen_post@hotmail.com
 
   
 
  คู่มือ เคล็ดลับวิธีการใช้น้ำส้มควันไม้  
  ด้านการเกษตร  
 

ชนิดพืช

วัตถุประสงค์
ในการใช้

วิธีใช้

อัตราส่วน
ที่ใช้

ข้าว

เมล็ดพันธุ์งอกเร็วเพิ่มอัตราการงอกป้อง
กันเชื้อรา

แช่เมล็ดพันธุ์ 2 คืนแล้วนำไปผึ่งในกระสอบ1วัน

1:300
1ช้อนโต๊ะ
ต่อน้ำ3ลิตร

เพิ่มผลผลิต เร่งการเจริญเติบโต เมล็ดข้าวไม่ลีบน้ำ

ฉีดพ่นตั้งแต่เริ่มปลูก-เก็บเกี่ยวเดือนละครั้ง

1:1000
1ช้อนโต๊ะ
ต่อน้ำ10ลิตร

ขับไล่เพลี้ย แมลง ป้องกันเชื้อรา

ฉีดพ่นครั้งแรกผสมยาคุม/ฆ่า ถึงตั้งท้อง ทุก 7 -15 วัน

1:200
1ช้อนโต๊ะ
ต่อน้ำ2ลิตร

ข้าวโพด

ขับไล่เพลี้ย แมลง จักจั่นแดง,ขาว ป้องกันเชื้อรา

ฉีดพ่น 1 ครั้ง ช่วงอายุ 20 วัน

1:200
1ช้อนโต๊ะ
ต่อน้ำ2ลิตร

อ้อย

ขับไล่เพลี้ย แมลง ป้องกันกำจัดจักจั่นแดง,ขาว หนอนกอ ป้องกันเชื้อรา

ช่วงอายุ2เดือนขึ้นไปฉีดพ่นใบและลำต้น ทุก 7-15 วัน

1:200
1ช้อนโต๊ะ
ต่อน้ำ2ลิตร
ต่อพื้นที่3ไร่

พืชไร่

ขับไล่เพลี้ย แมลง ป้องกันเชื้อรา เร่งการเจริญเติบโต

ฉีดพ่นต้นอ่อนถึงก่อนเก็บเกี่ยว ทุก 7-15 วัน

1:300
1ช้อนโต๊ะ
ต่อน้ำ3ลิตร

ผักต่างๆ ป้องกันรากเน่า ป้องกันเชื้อรา ไล่เพลี้ย แมลง ฉีดก่อนหรือหลังแตกยอด ทุก 7-15 วัน 1:500
1 ช้อนโต๊ะ
ต่อน้ำ5ลิตร
ผักมีหัว
กระชาย
ป้องกันรากเน่า ป้องกันเชื้อรา ไล่เพลี้ย แมลง ฉีดพ่นหลัง แยกหน่อ ทุก 7-15 วัน 1:1000
1 ช้อนโต๊ะ
ต่อน้ำ10ลิตร
หอมกระเทียม ป้องกันรากเน่า ป้องกันเชื้อรา ไล่เพลี้ย แมลง ฉีดพ่นช่วง ต้นอ่อน ทุก 7-15 วัน 1:800
1 ช้อนโต๊ะ
ต่อน้ำ8ลิตร
พริก ไล่เพลี้ย แมลง บำรุงต้นใบดอก ฉีดพ่นหลัง แยกกล้า ทุก 7-15วัน 1:300
1 ช้อนโต๊ะ
ต่อน้ำ3ลิตร
มะเขือ ป้องกันเพลี้ย หนอนเจาะผล ฉีดก่อนออกดอก/ติดผล
ทุก 7-15 วัน
1:200
1 ช้อนโต๊ะ
ต่อน้ำ2ลิตร
แตงกวา ไล่เพลี้ยแมลง ป้องกันเชื้อรา เร่งการเติบโต ฉีดพ่นช่วง อายุ20วัน ทุก 7-15 วัน 1:200
1 ช้อนโต๊ะ
ต่อน้ำ2ลิตร
ถั่วต่างๆ ไล่เพลี้ยแมลง ป้องกันเชื้อรา เร่งการเติบโต ฉีดก่อนออกดอก /ติดฝัก
ทุก 7-15 วัน
1:300
1 ช้อนโต๊ะ
ต่อน้ำ3ลิตร
ไม้ดอก เร่งการเติบโต ขับไล่เพลี้ย แมลง ป้องกันเชื้อรา ฉีดพ่นช่วงแตกใบอ่อนต้นแข็งแรง เดือนละครั้ง 1:500
1 ช้อนโต๊ะ
ต่อน้ำ5ลิตร
ไม้ผล เร่งการเติบโต ขับไล่เพลี้ย แมลง ป้องกันเชื้อรา รดโคนต้นช่วงแตกใบอ่อน/ใบแก่ ทุก7-15วัน 1:200
1ช้อนโต๊ะ
ต่อน้ำ2ลิตร
ขยายผลให้โตขึ้น เพิ่มความหวาน ฉีดผลอ่อนหลังจากติดผลแล้ว15วัน
และก่อนเก็บเกี่ยว20วัน
1:500
1 ช้อนโต๊ะ
ต่อน้ำ5ลิตร
มะม่วง ให้ดอกติดผล ป้องกันเพลี้ยกระโดดและ ราดำทำลายดอก ฉีดพ่นช่วงเริ่มออกดอก/หลังติดผล ทุก7-15วัน 1:300
1 ช้อนโต๊ะ
ต่อน้ำ3ลิตร
ฝรั่ง ไล่เพลี้ยแป้ง ป้องกันเชื้อรา เพิ่มความหวาน ลูกดกและผลโต ฉีดพ่นช่วงเริ่มออกดอก /หลังติดผล ทุก7-15วัน 1:300
1 ช้อนโต๊ะ
ต่อน้ำ3ลิตร
ละมุด ขับไล่เพลี้ย แมลง ป้องกันเชื้อรา บำรุงต้นดอกใบ ฉีดพ่นช่วงเริ่มออกดอก /หลังติดผล ทุก7-15วัน 1:200
1ช้อนโต๊ะ
ต่อน้ำ2ลิตร
คู่มือ เคล็ดลับวิธีการใช้น้ำส้มควันไม้
ด้านปศุสัตว์
ใช้กับ วัตถุประสงค์
ในการใช้
วิธีใช้ อัตราส่วน
ที่ใช้
โรงเรือน
ฟาร์ม
ขับไล่แมลงวัน ป้องกันแมลงวันวางไข่ ดับกลิ่นในโรงเรือน ฉีดพ่นบริเวณโรงเรือน ทุก7-15วัน 1:100
1ช้อนโต๊ะ
ต่อน้ำ1ลิตร
วัว ควาย
สุกร
ป้องกันโรคผิวหนังภายนอก ไล่เห็บ ยุง แมลง ฉีดพ่นตัวสัตว์ ทุก7-15วัน 1:300
1 ช้อนโต๊ะ
ต่อน้ำ3ลิตร
สุนัข ฆ่าพยาธิภายนอก รักษาโรคผิวหนัง ไล่เห็บ หมัด ดับกลิ่นสุนัข ทาภายนอกตัวสัตว์ 1:1
หนอนไหม ใช้กับไหมวัยแก่(4,5)จนไหมสุกทำรัง เป็นอาหารเสริมหนอนไหมกินดีการเข้าทำรังสูง ฉีดใบหม่อนในกระด้งเลี้ยงไหม
ในเจลอาหาร ทุกวันเว้นวัน
1:200
1ช้อนโต๊ะ
ต่อน้ำ2ลิตร
 
 
     
 
หลักการใช็น้ำส้มควันไม้
ด้านการเกษตร
อัตราส่วน วัตถุประสงค์ วิธีใช้ หมายเหตุ

1 : 20
(5 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ1 ลิตร)

ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ และแมลงในดิน โรคเน่าจากเชื้อราเชื้อแบคที่เรียไส้เดือนฝอย

ฉีดพ่นลงดินก่อนทำการเพาะปลูก 10 วัน

น้ำส้มควันไม้จะทำปฏิกิริยากับสารที่มีฤทธิ์เป็นด่างเกิดเป็นก๊าซ CO ซึ่งเป็นพิษต่อพืช จากนั้นก็จะทำปฏิกิริยากับก๊าซออกซิเจนเปลี่ยนเป็น CO2 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพืช แล้วจึงจะทำการปลูกพืชได้

1 : 50
(1 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 2 ลิตร)

ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำลายต้นพืช

ฉีดพ่นลงดิน

หากใช้ความเข้มข้นมากกว่านี้ รากของพืชอาจได้รับอันตรายได้

1 : 100
(1 ช้อนโต๊ะ  ต่อน้ำ 1 ลิตร)

รักษาโรครา โรคเน่า ป้องกันแมลงไม่ให้วางไข่

ใช้ราดโคนต้น

ใช้ในขณะที่มีการระบาดของโรคและแมลง

1 : 200
(1 ช้อนโต๊ะ  ต่อน้ำ 2 ลิตร)

เพื่อเร่งการเจริญเติบโต ขับไล่แมลงศัตรูพืช และป้องกันเชื้อรา

รดรอบๆโคนต้น และฉีดพ่นใบพืช ทุก 7 – 15 วัน

เพราะน้ำส้มควันไม้เป็นสารธรรมชาติซึ่งจะย่อยสลายตัวตามธรรมชาติภายใน1-2อาทิตย์ ดังนั้นการใช้จึงต้องต่อเนื่องทุก 7 – 15 วัน

1 : 500
(1 ช้อนโต๊ะ  ต่อน้ำ 5 ลิตร)

ช่วยให้ผลโตขึ้น เพิ่มความหวานให้กับผลไม้

ฉีดพ่นหลังจากติดผลอ่อนแล้ว 15 วัน และก่อนเก็บเกี่ยว 20 วัน

เนื่องจากน้ำส้มควันไม้มีคุณสมบัติในการช่วยสังเคราะห์น้ำตาลและกรดอะมิโน จึงเพิ่มทั้งผลผลิตและคุณภาพ

1 : 1000
(1 ช้อนโต๊ะ  ต่อน้ำ 10 ลิตร)

ใช้เป็นสารจับใบในการใช้ยาเคมีเกษตรหรือร่วมกับสารชีวภาพ

ฉีดพ่นขณะมีการระบาดของโรคและแมลง

เนื่องจากสารเคมีจะออกฤทธิ์ได้ดีในสารละลายที่เป็นกรดอ่อนๆ จึงสามารถลดการใช้สารได้มากกว่าครึ่งหนึ่งจากที่เคยใช้ และสามารถใช้ร่วมกับสารชีวภาพได้ดี

 
ด้านการปศุสัตว์
อัตราส่วน วัตถุประสงค์ วิธีใช้ หมายเหตุ
1 : 1 ฆ่าพยาธิภายนอก รักษาโรคผิวหนัง กำจัดเห็บหมัด และดับกลิ่น ใช้ทาภายนอกตัวสัตว์ ระวังอย่าให้ถูกตาสัตว์
1 : 100
( 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 1 ลิตร)
ดับกลิ่นในโรงเรือน คอกสัตว์เลี้ยง ลดความเครียดในสัตว์ ขับไล่แมลงรบกวนและป้องกันแมลงวันวางไข่ ฉีดพ่นบริเวณโรงเรือนและคอกสัตว์ ทุก 7–15 วัน น้ำส้มควันไม้จะช่วยยับยั้งการเกิดแก๊สแอมโมเนียและซัลเฟอร์ไดออกไซด์ จึงทำให้กลิ่นมูลสัตว์ลดลง ทั้งยังเพิ่มคุณภาพให้กับปุ๋ยมูลสัตว์ด้วย
1 : 200
( 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 2 ลิตร)
ป้องกันโรคผิวหนังภายนอก ไล่เห็บ ยุง แมลงรบกวน และดับกลิ่นตัวสัตว์ ฉีดพ่นตัวสัตว์ ทุก 7--15 วัน หากสัตว์เลี้ยงถูกรบกวนมาก...สามารถใช้ได้บ่อยครั้งตามที่ต้องการ
 
 
   การใช้น้ำส้มควันไม้ในด้านอื่นๆ
      1. ผสมน้ำ 1:20 ฉีดพ่นลงดินก่อนทำการเพาะปลูก 10 วัน เพื่อปรับปรุงดิน ฆ่าจุลินทรีย์ แมลงในดิน ไส้เดือนฝอย ป้องกันโรครากเน่าจากเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา
      2. ผสมน้ำ 1:20 ใช้ราดทำลายปลวกและมด   เพื่อป้องกัน ตะขาบ แมงป่อง กิ้งกือ
      3. ผสมน้ำ 1:100 ฉีดพ่นขยะเพื่อป้องกันกลิ่น และไล่แมลงวัน   ดับกลิ่นในห้องน้ำ ห้องครัว ที่น้ำเสีย คอกและกรงสัตว์ ใช้หมักขยะสดและเศษอาหารให้เป็นปุ๋ย
   เทคนิคในการใช้น้ำส้มควันไม้
      1. ก่อนนำน้ำส้มควันไม้ไปใช้ ต้องทิ้งให้ปฏิกิริยาในการตกตะกอนหยุดนิ่งเสียก่อน(3-6 เดือน)
      2. น้ำส้มควันไม้มีความเป็นกรดสูง จึงควรระวังอย่าให้เข้าตา
      3. น้ำส้มควันไม้เปรียบเสมือนฮอร์โมนและวิตามินของพืช ไม่ใช่ปุ๋ย จึงต้องใส่ปุ๋ยตามปกติ
      4. หากใช้กับพืชกินใบควรฉีดพ่นใต้ใบด้วย เพื่อการขับไล่แมลงที่อยู่ใต้ใบ
      5. การใช้เพื่อช่วยให้ติดผล ควรฉีดก่อนที่ดอกจะบาน ถ้าฉีดหลังดอกบานกลิ่นควันไม้จะเป็นตัวไล่
             แมลง ทำให้แมลงไม่เข้ามาผสมเกสร  และดอกจะหลุดร่วงได้ง่าย
 
   
 ยินดีต้อนรับเข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของคนเมืองเถินและใกล้เคียงครับ ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นเป็นของกลุ่มผู้ผลิตในรูปแบบฃองร้านค้า สหกรณ์ และงานธุรกิจส่วนตัวครับ โดยที่กลุ่มของเรามีรูปแบบการทำงานร่วมกัน หรือการประสานงานกันครับ ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นมีอยู่ที่อำเภอเถินและใกล้เคียงครับ ท่านใดสนใจที่จะนำเสนองานหรือต้องการจำหน่ายผลงาน โฆษณาประชาสัมพันธ์ สามารถติดต่อมาทางเราได้เลยครับ
ติดต่อทาง
E-mail : thoen_post@hotmail.com หรือที่ 089-9996141 ครับ
 
 
บ้านน็อคดาว     เตาเผาถ่านลอยฟ้า     น้ำส้มควันไม้     เฟอร์นิเจอร์ไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้     
ปูนปั้น     จักรยาน จักรยานยนต์ รถยนต์      ของเก่าเก็บ ของแปลก     งานศิลปะ
กลับ หน้าหลัก